Rimai, Ján

 

Recent Submissions

 • Zborowski, Alžbeta (1623-08-10)
  Zborowski, Alžbeta: manželka Žigmunda Balašu - v súčasnosti nie sú dostupné iné relevantné biografické údaje
 • Rákoci, Juraj I. (1629-08-28)
  Rákoci, Juraj I.: (8.6.1593 Szerencs, Maďarsko - 11.10.1648 Alba Iulia, Rumunsko), sedmohradský vojvoda, vodca stavovského povstania. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. V. Martin: ...
 • Ferencffy, Vavrinec (1623-11-23)
  Ferencffy, Vavrinec: (1577 Trenčín - 12.10.1640 Wien), dvorský tajomník Ferdinanda II., básnik, tlačiar a vydavateľ. Bližšie biografické údaje dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/f/f05442.htm
 • Zborowski, Alžbeta (1624-06-25)
  Zborowski, Alžbeta: manželka Žigmunda Balašu - v súčasnosti nie sú dostupné iné relevantné biografické údaje
 • Reöthy, Urban (1629-05-04)
  Reöthy, Urban: (? - 1647), hlavný kapitán Košíc. Bližšie biografické údaje dostupné na: https://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/r-775E4/rothy-orban-reothy-7789A/
 • neidentifikovaný farár (1609-08-20)
  neidentifikovaný farár: -
 • kapitán hradu Zengg (S. a.)
  kapitán hradu Zengg: -
 • Forgáč, Žigmund (1610)
  Forgáč, Žigmund: (1557, resp. 1558, 1560, 1565 - 30.6.1621 Trnava, Slovensko), krajinský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004. Zv. II., s. 618
 • Erdödy, Tomáš (1609)
  Erdödy, Tomáš: (1558 - 17.1.1624 Krupina, Slovensko), protiturecký bojovník, krajinský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004. Zv. II., s. 443
 • kňazi luteránskych cirkví (1609)
  kňazi luteránskych cirkví: -
 • Madáč, Gašpar (1622-07-13)
  Madáč, Gašpar: (17. stor.), stoličný hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/ alebo (? - po 26.1.1662), lekár. Bližšie ...
 • Forgáč, Žigmund (1613-06-01)
  Forgáč, Žigmund: (1557, resp. 1558, 1560, 1565 - 30.6.1621 Trnava, Slovensko), krajinský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004. Zv. II., s. 618
 • Turzo, Imrich (1619-09-19)
  Turzo, Imrich: (11.9.1598 Bytča, Slovensko - 1.10.1621 Mikulov, Česko), diplomat, zemepán. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. VI. Martin: Matica slovenská, 1994, s. 148
 • obyvatelia Slovenskej Ľupče (1609)
  obyvatelia Slovenskej Ľupče: -
 • neidentifikovaný mladík (1609)
  neidentifikovaný mladík: -
 • Zborowski, Alžbeta (1623-09-21)
  Zborowski, Alžbeta: manželka Žigmunda Balašu - v súčasnosti nie sú dostupné iné relevantné biografické údaje
 • Forgáč, Žigmund (1609-06-13)
  Forgáč, Žigmund: (1557, resp. 1558, 1560, 1565 - 30.6.1621 Trnava, Slovensko), krajinský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004. Zv. II., s. 618
 • Hadim Ali Paša (1609-04-08)
  Hadim Ali Paša: (? - 1511), turecký štátnik, guvernér Egypta, Bosny. Bližšie biografické údaje dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Hadım_Ali_Pasha
 • Herberstein, Adam von (1609-05-05)
  Herberstein, Adam von: (1577 - 4.3.1626), rakúsky komorník arcivojvodu Maximiliána, cisársky veľvyslanec v Konštantínopole
 • Matej II. (1609-08-12)
  Matej II.: (24.2.1557 Wien, Rakúsko - 20.3.1619 Wien, Rakúsko), český a uhorský kráľ, rakúsky arcivojvoda, rímskonemecký cisár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. VI. Martin: Slovenská ...

View more