Sulyok, István

 

Recent Submissions

  • Melith, Štefan (1579)
    Melith, Štefan: predsedajúci Spišskej komory - v súčasnosti nie sú dostupné iné relevantné biografické údaje
  • Melith, Štefan (1579)
    Melith, Štefan: predsedajúci Spišskej komory - v súčasnosti nie sú dostupné iné relevantné biografické údaje