Baťán, Adam

 

Recent Submissions

 • Poppel, Eva (1627-05-13)
  Poppel, Eva: V súčasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Baťán, Krištof (1686-06-24)
  Baťán, Krištof: (1637 - 6.3.1687), kráľovský komorník. Bližšie biografické údaje dostupné na: https://www.geni.com/people/Batthy%C3%A1ny-Christoph-II-Krist%C3%B3f-II-Graf/6000000010860351982
 • Pázmáň, Peter (1634-07-11)
  Pázmáň, Peter: (4.10.1570 Oradea, Rumunsko - 19.3.1637 Bratislava, Slovensko), náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. IV. Martin: Slovenská národná ...
 • Leopold I. (12.8.1904)
  Leopold I.: (9.6.1640 Wien - 5.5.1705 Wien), uhorský a český kráľ, rakúsky veľkovojvoda, nemecký cisár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. V. Martin: Slovenská národná knižnica, 2013, ...
 • Baťán, Krištof (1687-01-15)
  Baťán, Krištof: (1637 - 6.3.1687), kráľovský komorník. Bližšie biografické údaje dostupné na: https://www.geni.com/people/Batthy%C3%A1ny-Christoph-II-Krist%C3%B3f-II-Graf/6000000010860351982