Turzo, Juraj

 

Recent Submissions

 • Turzo, Stanislav (1616-08-24)
  Turzo, Stanislav: (24.7.1576 Bojnice, Slovensko - 1.5.1625 Piešťany, Slovensko), vojenský veliteľ, stoličný a krajinský hodnostár, zemepán. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. VI. Martin: ...
 • Coborová, Alžbeta (1594-02-27)
  Coborová, Alžbeta: (1578 - 31.3.1626 Smolenice, Slovensko), stoličná hodnostárka. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004. Zv. II., s. 54
 • Coborová, Alžbeta (1598-06-27)
  Coborová, Alžbeta: (1578 - 31.3.1626 Smolenice, Slovensko), stoličná hodnostárka. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004. Zv. II., s. 54
 • Coborová, Alžbeta (1608-05-13)
  Coborová, Alžbeta: (1578 - 31.3.1626 Smolenice, Slovensko), stoličná hodnostárka. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004. Zv. II., s. 54
 • Coborová, Alžbeta (1598-09-29)
  Coborová, Alžbeta: (1578 - 31.3.1626 Smolenice, Slovensko), stoličná hodnostárka. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004. Zv. II., s. 54
 • Coborová, Alžbeta (1594-09-24)
  Coborová, Alžbeta: (1578 - 31.3.1626 Smolenice, Slovensko), stoličná hodnostárka. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004. Zv. II., s. 54
 • Coborová, Alžbeta (1603-11-08)
  Coborová, Alžbeta: (1578 - 31.3.1626 Smolenice, Slovensko), stoličná hodnostárka. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004. Zv. II., s. 54
 • Coborová, Alžbeta (1593-12-29)
  Coborová, Alžbeta: (1578 - 31.3.1626 Smolenice, Slovensko), stoličná hodnostárka. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004. Zv. II., s. 54
 • Coborová, Alžbeta (1604-05-31)
  Coborová, Alžbeta: (1578 - 31.3.1626 Smolenice, Slovensko), stoličná hodnostárka. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004. Zv. II., s. 54
 • mestská rada Banskej Bystrice (1615)
  mestská rada Banskej Bystrice: -
 • Turzo, Stanislav (1614-09-01)
  Turzo, Stanislav: (24.7.1576 Bojnice, Slovensko - 1.5.1625 Piešťany, Slovensko), vojenský veliteľ, stoličný a krajinský hodnostár, zemepán. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. VI. Martin: ...
 • evanjelickí kazatelia Spišskej stolice (1610-07-10)
  evanjelickí kazatelia Spišskej stolice: -
 • Forgáč, František (1610)
  Forgáč, František: (1566 - 15.10.1615 Sklené Teplice, Slovensko), krajinský a cirkevný hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004. Zv. II., s. 612-613
 • Rudolf II. (1610-11-27)
  Rudolf II.: (18.7.1552 Wien - 20.1.1612 Praha), arcivojvoda rakúsky, uhorský, český a nemecký kráľ, rímskonemecký cisár. Bližšie biografické údaje dostupné v: HAMANNOVÁ, Brigitte. Habsburkové: životopisná encyklopedie. ...
 • Ekker, Lukáš (1615-10-27)
  Ekker, Lukáš: šaliansky dvorský sudca - v súčasnosti nie sú dostupné iné relevantné biografické údaje
 • Abovská stolica (1616-02-08)
  Abovská stolica: -
 • Rudolf II. (1610-01-29)
  Rudolf II.: (18.7.1552 Wien - 20.1.1612 Praha), arcivojvoda rakúsky, uhorský, český a nemecký kráľ, rímskonemecký cisár. Bližšie biografické údaje dostupné v: HAMANNOVÁ, Brigitte. Habsburkové: životopisná encyklopedie. ...
 • hornorakúske stavy (1611-01-10)
  hornorakúske stavy: -
 • rakúske evanjelické stavy (1608-11-28)
  rakúske evanjelické stavy: -
 • mestská rada Trnavy (1615-10-13)
  mestská rada Trnavy: -

View more