Wagner, Karol

 

Recent Submissions

 • Kaprinai, Štefan (1762-04-06)
  Kaprinai, Štefan: (14.9.1714 Nové Zámky, Slovensko - 26.12.1785 Trnava, Slovensko), historik, náboženský spisovateľ, učiteľ, jezuita. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. IV. Martin: ...
 • Weszprémi, István (1785-08-07)
  Weszprémi, István: (13.8.1723 Veszprém, Maďarsko - 13.3.1799 Debrecen, Maďarsko), lekár. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html
 • Pray, Juraj (1771-08-20)
  Pray, Juraj: (11.6.1723 Nové Zámky, Slovensko - 23.9.1801 Pest, Maďarsko), historik, knihovník, vysokoškolský učiteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. IV. Martin: Slovenská národná ...
 • Weszprémi, István (1786-01-10)
  Weszprémi, István: (13.8.1723 Veszprém, Maďarsko - 13.3.1799 Debrecen, Maďarsko), lekár. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html
 • Pray, Juraj (1772-07-04)
  Pray, Juraj: (11.6.1723 Nové Zámky, Slovensko - 23.9.1801 Pest, Maďarsko), historik, knihovník, vysokoškolský učiteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. IV. Martin: Slovenská národná ...
 • Weszprémi, István (1785-04-15)
  Weszprémi, István: (13.8.1723 Veszprém, Maďarsko - 13.3.1799 Debrecen, Maďarsko), lekár. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html
 • Pray, Juraj (1772-07-26)
  Pray, Juraj: (11.6.1723 Nové Zámky, Slovensko - 23.9.1801 Pest, Maďarsko), historik, knihovník, vysokoškolský učiteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. IV. Martin: Slovenská národná ...
 • Kollár, Adam František (1771-05-18)
  Kollár, Adam František: (17.4.1718 Terchová, Slovensko - 10.7.1783 Wien, Rakúsko), osvietenský vzdelanec, polyhistor, pedagóg. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. V. Martin: Slovenská ...
 • Cirbes, Jonáš Andrej (1778-01-10)
  Cirbes, Jonáš Andrej: (11.11.1732 Spišské Podhradie, Slovensko - 12.1.1813 Spišská Nová Ves, Slovensko), historik, prírodovedec, evanjelický kňaz. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: ...
 • Cirbes, Jonáš Andrej (1775-11-29)
  Cirbes, Jonáš Andrej: (11.11.1732 Spišské Podhradie, Slovensko - 12.1.1813 Spišská Nová Ves, Slovensko), historik, prírodovedec, evanjelický kňaz. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: ...
 • Weszprémi, István (1785-07-09)
  Weszprémi, István: (13.8.1723 Veszprém, Maďarsko - 13.3.1799 Debrecen, Maďarsko), lekár. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html
 • Cirbes, Jonáš Andrej (1771-05-16)
  Cirbes, Jonáš Andrej: (11.11.1732 Spišské Podhradie, Slovensko - 12.1.1813 Spišská Nová Ves, Slovensko), historik, prírodovedec, evanjelický kňaz. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: ...
 • Cirbes, Jonáš Andrej (1770-09-10)
  Cirbes, Jonáš Andrej: (11.11.1732 Spišské Podhradie, Slovensko - 12.1.1813 Spišská Nová Ves, Slovensko), historik, prírodovedec, evanjelický kňaz. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: ...
 • Pray, Juraj (1769-02-18)
  Pray, Juraj: (11.6.1723 Nové Zámky, Slovensko - 23.9.1801 Pest, Maďarsko), historik, knihovník, vysokoškolský učiteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. IV. Martin: Slovenská národná ...