DSpace Repository

Zrínska, Katarína

Zrínska, Katarína

 

Recent Submissions

 • Bakičová, Anna (1564-07-13)
  Bakičová, Anna: manželka Michala Révaiho - v súčasnosti nie sú dostupné iné relevantné biografické údaje
 • Forgáč, Imrich (1572)
  Forgáč, Imrich: (okolo 1539 - 1599), stoličný hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004. Zv. II., s. 613-614
 • Forgáč, Imrich (1585-03-11)
  Forgáč, Imrich: (okolo 1539 - 1599), stoličný hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004. Zv. II., s. 613-614
 • Bakičová, Anna (1565-04-25)
  Bakičová, Anna: manželka Michala Révaiho - v súčasnosti nie sú dostupné iné relevantné biografické údaje
 • Bakičová, Anna (1565)
  Bakičová, Anna: manželka Michala Révaiho - v súčasnosti nie sú dostupné iné relevantné biografické údaje
 • Forgáč, Imrich (1585-03-11)
  Forgáč, Imrich: (okolo 1539 - 1599), stoličný hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004. Zv. II., s. 613-614
 • Forgáč, Imrich (1572)
  Forgáč, Imrich: (okolo 1539 - 1599), stoličný hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004. Zv. II., s. 613-614