DSpace Repository

Bátori, Štefan

Bátori, Štefan

 

Recent Submissions

 • Telegdy, Pavol (1594-09-06)
  Telegdy, Pavol: V súčasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Telegdy, Pavol (1595-05-11)
  Telegdy, Pavol: V súčasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Telegdy, Pavol (1592-08-03)
  Telegdy, Pavol: V súčasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Telegdy, Pavol (1594-02-04)
  Telegdy, Pavol: V súčasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Telegdy, Pavol (1593-01-01)
  Telegdy, Pavol: V súčasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Várday, Kata (1597-09-24)
  Várday, Kata: (1570 - 1630), prvý manžel Pavol Telegdy, druhý manžel Pavol Ňári. Bližšie biografické údaje dostupné na: https://mtda.hu/books/nyary_pal_egy_magyar_four_es_kora.pdf
 • Várday, Kata (1597-09-04)
  Várday, Kata: (1570 - 1630), prvý manžel Pavol Telegdy, druhý manžel Pavol Ňári. Bližšie biografické údaje dostupné na: https://mtda.hu/books/nyary_pal_egy_magyar_four_es_kora.pdf
 • Telegdy, Pavol (1590-01-13)
  Telegdy, Pavol: V súcasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Várday, Kata (1590 na Ve)
  Várday, Kata: (1570 - 1630), prvý manžel Pavol Telegdy, druhý manžel Pavol Nári. Bližšie biografické údaje dostupné na: https://mtda.hu/books/nyary_pal_egy_magyar_four_es_kora.pdf
 • Telegdy, Pavol (1589-11-07)
  Telegdy, Pavol: V súcasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Várday, Kata (1592-01-04)
  Várday, Kata: (1570 - 1630), prvý manžel Pavol Telegdy, druhý manžel Pavol Nári. Bližšie biografické údaje dostupné na: https://mtda.hu/books/nyary_pal_egy_magyar_four_es_kora.pdf
 • Telegdy, Pavol (1591-05-11)
  Telegdy, Pavol: V súcasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Telegdy, Pavol (1587-01-17)
  Telegdy, Pavol: V súcasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Telegdy, Pavol (1591-11-03)
  Telegdy, Pavol: V súcasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Telegdy, Pavol (1589-11-23)
  Telegdy, Pavol: V súcasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Iklódi, Péter (1592-10-11)
  Iklódi, Péter: V súčasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Telegdy, Pavol (1589-08-12)
  Telegdy, Pavol: V súcasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Várday, Kata (1590-07-02)
  Várday, Kata: (1570 - 1630), prvý manžel Pavol Telegdy, druhý manžel Pavol Nári. Bližšie biografické údaje dostupné na: https://mtda.hu/books/nyary_pal_egy_magyar_four_es_kora.pdf
 • Magóči, Gašpar (1578-03)
  Magóči, Gašpar: (? - koncom 1586 alebo začiatkom 1587), stoličný a krajinský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. VI. Martin: Slovenská národná knižnica, 2017, s. 49
 • Nádašdy, Tomáš (1532-07-02)
  Nádašdy, Tomáš: (1498 - 2.6.1562 Eger, Maďarsko), stoličný a krajinský hodnostár, zemepán. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. VI. Martin: Slovenská národná knižnica, 2017, s. 650

View more