DSpace Repository

Windisch, Karol Gottlieb

Windisch, Karol Gottlieb

 

Recent Submissions

 • Krudy, Daniel (1792-03-01)
  Krudy, Daniel: (27.1.1725 Bratislava - 31.3.1793 Bratislava), geograf, historik, redaktor, spisovateľ, verejný činiteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. VI. Martin: Matica slovenská, ...
 • Krudy, Daniel (S. a.)
  Krudy, Daniel: (25.10.1735 Zvolen, Slovensko - 18.12.1815 Bratislava, Slovensko), náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár, evanjelický kňaz, učiteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. ...
 • Krudy, Daniel (S. a.)
  Krudy, Daniel: (25.10.1735 Zvolen, Slovensko - 18.12.1815 Bratislava, Slovensko), náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár, evanjelický kňaz, učiteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. ...
 • Krudy, Daniel (????-06-21)
  Krudy, Daniel: (25.10.1735 Zvolen, Slovensko - 18.12.1815 Bratislava, Slovensko), náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár, evanjelický kňaz, učiteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. ...
 • Kempelen, Wolfgang (S. a.)
  Kempelen, Wolfgang: (23.1.1734 Bratislava - 26.3.1804 Wien), vynálezca. Bližšie biografické údaje dostupné v: KŐSZEGI, Imre a János PAPP. Kempelen Farkas. Budapest, 1955.
 • Fabricius, Andreas (1792-06-10)
  Fabricius, Andreas: V súčasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Krudy, Daniel (S. a.)
  Krudy, Daniel: (25.10.1735 Zvolen, Slovensko - 18.12.1815 Bratislava, Slovensko), náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár, evanjelický kňaz, učiteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. ...
 • Engel, Ján Kristián (1792-09-22)
  Engel, Ján Kristián: (17.10.1770 Levoča - 20.3.1814 Wien), historik, úradník. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004, s. 435.
 • Engel, Ján Kristián (1793-01)
  Engel, Ján Kristián: (17.10.1770 Levoča - 20.3.1814 Wien), historik, úradník. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004, s. 435.
 • Krudy, Daniel (S. a.)
  Krudy, Daniel: (25.10.1735 Zvolen, Slovensko - 18.12.1815 Bratislava, Slovensko), náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár, evanjelický kňaz, učiteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. ...
 • Krudy, Daniel (S. a.)
  Krudy, Daniel: (25.10.1735 Zvolen, Slovensko - 18.12.1815 Bratislava, Slovensko), náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár, evanjelický kňaz, učiteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. ...
 • Fabricius, Andreas (1793-01)
  Fabricius, Andreas: V súčasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Krudy, Daniel (1792-07-31)
  Krudy, Daniel: (25.10.1735 Zvolen, Slovensko - 18.12.1815 Bratislava, Slovensko), náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár, evanjelický kňaz, učiteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. ...
 • Kornides, Daniel (1784-12-25)
  Kornides, Daniel: (1.7.1732 Liptovský Mikuláš, Slovensko - 4.10.1787 Pest, Maďarsko), historik, univerzitný profesor. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. V. Martin: Slovenská národná ...
 • Fejérváry, Károly (1790-05-31)
  Fejérváry, Károly: (1743 Šariš, Slovensko - 6.12.1794 Chmeľov, Slovensko), statkár. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/
 • Kornides, Daniel (1787-03-12)
  Kornides, Daniel: (1.7.1732 Liptovský Mikuláš, Slovensko - 4.10.1787 Pest, Maďarsko), historik, univerzitný profesor. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. V. Martin: Slovenská národná ...
 • Krudy, Daniel (1792-03-01)
  Krudy, Daniel: (27.1.1725 Bratislava - 31.3.1793 Bratislava), geograf, historik, redaktor, spisovateľ, verejný činiteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. VI. Martin: Matica slovenská, ...
 • Krudy, Daniel (1790-03-18)
  Krudy, Daniel: (25.10.1735 Zvolen, Slovensko - 18.12.1815 Bratislava, Slovensko), náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár, evanjelický kňaz, učiteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. ...
 • Krudy, Daniel (1792-03-01)
  Krudy, Daniel: (27.1.1725 Bratislava - 31.3.1793 Bratislava), geograf, historik, redaktor, spisovateľ, verejný činiteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. VI. Martin: Matica slovenská, ...
 • Kornides, Daniel (1787-08-20)
  Kornides, Daniel: (1.7.1732 Liptovský Mikuláš, Slovensko - 4.10.1787 Pest, Maďarsko), historik, univerzitný profesor. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. V. Martin: Slovenská národná ...

View more