Betlen, Gabriel

 

Recent Submissions

 • Pareus, David (1619-03-09)
  Pareus, David: (30.12.1548 Frankenstein - 15.6.1622 Heidelberg), protestantský teológ a reformátor. Bližšie biografické údaje dostupné na: https://www.deutsche-biographie.de/sfz93915.html
 • Pareus, David (1618-01-23)
  Pareus, David: (30.12.1548 Frankenstein - 15.6.1622 Heidelberg), protestantský teológ a reformátor. Bližšie biografické údaje dostupné na: https://www.deutsche-biographie.de/sfz93915.html
 • Ilešházi, Gašpar (1629-11-02)
  Ilešházi, Gašpar: (1593 - 11.4.1648 Trenčín, Slovensko), krajinský a stoličný hodnostár, spisovateľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. IV. Martin: Slovenská národná knižnica, 2010, s. 85
 • Pareus, David (1617-01-17)
  Pareus, David: (30.12.1548 Frankenstein - 15.6.1622 Heidelberg), protestantský teológ a reformátor. Bližšie biografické údaje dostupné na: https://www.deutsche-biographie.de/sfz93915.html
 • Pareus, David (1617-06-14)
  Pareus, David: (30.12.1548 Frankenstein - 15.6.1622 Heidelberg), protestantský teológ a reformátor. Bližšie biografické údaje dostupné na: https://www.deutsche-biographie.de/sfz93915.html
 • Pareus, David (1618-06-21)
  Pareus, David: (30.12.1548 Frankenstein - 15.6.1622 Heidelberg), protestantský teológ a reformátor. Bližšie biografické údaje dostupné na: https://www.deutsche-biographie.de/sfz93915.html
 • Alvinci, Peter (1629-01-07)
  Alvinci, Peter: (okolo 1570 Aiud, Rumunsko - 22.11.1634 Košice, Slovensko), náboženský spisovateľ, katolícky kňaz. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, ...
 • Bethlen, Péter (1628-03-07)
  Bethlen, Péter: (1609 - 1646), stoličný hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné na: https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/325754/default/doc_url/Bethlen_Gbor_Levelek.pdf
 • Drugetová, Mária (1627-03-18)
  Drugetová, Mária: (? - 1643), manželka Juraja Séčiho - v súčasnosti nie sú dostupné iné relevantné biografické údaje
 • budínsky paša (1622-07)
  budínsky paša: -
 • Alvinci, Peter (1622-08-31)
  Alvinci, Peter: (okolo 1570 Aiud, Rumunsko - 22.11.1634 Košice, Slovensko), náboženský spisovateľ, katolícky kňaz. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, ...
 • Ilešházi, Gašpar (1627-04-08)
  Ilešházi, Gašpar: (1593 - 11.4.1648 Trenčín, Slovensko), krajinský a stoličný hodnostár, spisovateľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. IV. Martin: Slovenská národná knižnica, 2010, s. 85
 • Károlyi, Mihály (1623-08-16)
  Károlyi, Mihály: (1585-1626), župan, dvorský radca - v súčasnosti nie sú dostupné iné relevantné biografické údaje
 • Lázár, János (1622-05-18)
  Lázár, János: sedmohradský šľachtic, ktorý získal od Betlena veľké majetky - v súčasnosti nie sú dostupné iné relevantné biografické údaje
 • turecký vezír (1622)
  turecký vezír: -
 • Cseffei, László (1627-07-20)
  Cseffei, László: (1592-1662), stoličný hodnostár, prísediaci kráľovskej stolice, Bethlenov familiár. Bližšie biografické údaje dostupné na: http://real.mtak.hu/23626/1/Monok_Cseffei_Szazadok_1988.pdf
 • Balling, János (1624-08-19)
  Balling, János: (? - 1645), kapitán pevnosti Munkács. Bližšie biografické údaje dostupné na: https://hu.wikipedia.org/wiki/Balling_János
 • Alvinci, Peter (1621-11-11)
  Alvinci, Peter: (okolo 1570 Aiud, Rumunsko - 22.11.1634 Košice, Slovensko), náboženský spisovateľ, katolícky kňaz. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, ...
 • Cseffei, László (1622-07-11)
  Cseffei, László: (1592-1662), stoličný hodnostár, prísediaci kráľovskej stolice, Bethlenov familiár. Bližšie biografické údaje dostupné na: http://real.mtak.hu/23626/1/Monok_Cseffei_Szazadok_1988.pdf
 • Pázmáň, Peter (1625-07-14)
  Pázmáň, Peter: (4.10.1570 Oradea, Rumunsko - 19.3.1637 Bratislava, Slovensko), náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. IV. Martin: Slovenská národná ...

View more