Čáki, Štefan

 

Recent Submissions

 • Dvorská vojenská rada (1686-09-17)
  Dvorská vojenská rada: -
 • Dvorská vojenská rada (1686-08-23)
  Dvorská vojenská rada: -
 • uhorské stolice (1686-09-09)
  uhorské stolice: -
 • neidentifikovaný (1686-09-07)
  neidentifikovaný: -
 • Scherffenberg, Friedrich (1686-08-22)
  Scherffenberg, Friedrich: V súčasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Karol V. Lotrinský (1686-08-21)
  Karol V. Lotrinský: (3.4.1643 Wien - 18.4.1690 Wels), lotrinský vojvoda. Bližšie biografické údaje dostupné v: PERNES, Jiří; FUČÍK, Josef; HAVEL, Petr, a kol. Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526-1918. ...
 • Ňári, Pavol (1605-01-29)
  Ňári, Pavol: (1550 - 1607), barón, veliteľ vojska v boji proti Turkom, člen Bočkajovho dvora v Sedmohradsku, Bočkaiov kniežací poradca
 • Karol V. Lotrinský (1686-09-08)
  Karol V. Lotrinský: (3.4.1643 Wien - 18.4.1690 Wels), lotrinský vojvoda. Bližšie biografické údaje dostupné v: PERNES, Jiří; FUČÍK, Josef; HAVEL, Petr, a kol. Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526-1918. ...