DSpace Repository

Druget, Valentín

Druget, Valentín

 

Recent Submissions

 • Turzo, Stanislav (1605-08-18)
  Turzo, Stanislav: (24.7.1576 Bojnice, Slovensko - 1.5.1625 Piešťany, Slovensko), vojenský veliteľ, stoličný a krajinský hodnostár, zemepán. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. VI. Martin: ...
 • Ňári, Pavol (1607-04-06)
  Ňári, Pavol: (1550 - 1607), barón, veliteľ vojska v boji proti Turkom, člen Bočkajovho dvora v Sedmohradsku, Bočkaiov kniežací poradca
 • Ňári, Štefan (1608-04-16)
  Ňári, Štefan: (16. stor. - 1643), stoličný a krajinský hodnostár. Bližšie biografické údaje pozri: Biografický lexikón Slovenska. Zv. VI. Martin: Slovenská národná knižnica, 2017, s. 668
 • Ňári, Štefan (1608-03-28)
  Ňári, Štefan: (16. stor. - 1643), stoličný a krajinský hodnostár. Bližšie biografické údaje pozri: Biografický lexikón Slovenska. Zv. VI. Martin: Slovenská národná knižnica, 2017, s. 668
 • Rákoci, Žigmund (1607-02-09)
  Rákoci, Žigmund: (1544 Felsövadász, Maďarsko - 5.12.1608 Felsövadász, Maďarsko), sedmohradské knieža. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. V. Martin: Matica slovenská, 1992, s. 30
 • Ňári, Štefan (1608-03-30)
  Ňári, Štefan: (16. stor. - 1643), stoličný a krajinský hodnostár. Bližšie biografické údaje pozri: Biografický lexikón Slovenska. Zv. VI. Martin: Slovenská národná knižnica, 2017, s. 668
 • Várday, Kata (1607-05-15)
  Várday, Kata: (1570 - 1630), prvý manžel Pavol Telegdy, druhý manžel Pavol Ňári. Bližšie biografické údaje dostupné na: https://mtda.hu/books/nyary_pal_egy_magyar_four_es_kora.pdf
 • Rákoci, Žigmund (1607-01-14)
  Rákoci, Žigmund: (1544 Felsövadász, Maďarsko - 5.12.1608 Felsövadász, Maďarsko), sedmohradské knieža. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. V. Martin: Matica slovenská, 1992, s. 30
 • Turzo, Stanislav (1605-10-26)
  Turzo, Stanislav: (24.7.1576 Bojnice, Slovensko - 1.5.1625 Piešťany, Slovensko), vojenský veliteľ, stoličný a krajinský hodnostár, zemepán. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. VI. Martin: ...
 • Turzo, Stanislav (1605-11-07)
  Turzo, Stanislav: (24.7.1576 Bojnice, Slovensko - 1.5.1625 Piešťany, Slovensko), vojenský veliteľ, stoličný a krajinský hodnostár, zemepán. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. VI. Martin: ...
 • Turzo, Stanislav (1605-09-05)
  Turzo, Stanislav: (24.7.1576 Bojnice, Slovensko - 1.5.1625 Piešťany, Slovensko), vojenský veliteľ, stoličný a krajinský hodnostár, zemepán. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. VI. Martin: ...
 • Turzo, Stanislav (1605-10-19)
  Turzo, Stanislav: (24.7.1576 Bojnice, Slovensko - 1.5.1625 Piešťany, Slovensko), vojenský veliteľ, stoličný a krajinský hodnostár, zemepán. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. VI. Martin: ...
 • Ňári, Pavol (1601-05-09)
  Ňári, Pavol: (1550 - 1607), barón, veliteľ vojska v boji proti Turkom, člen Bočkajovho dvora v Sedmohradsku, Bočkaiov kniežací poradca
 • Turzo, Stanislav (1605-10-22)
  Turzo, Stanislav: (24.7.1576 Bojnice, Slovensko - 1.5.1625 Piešťany, Slovensko), vojenský veliteľ, stoličný a krajinský hodnostár, zemepán. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. VI. Martin: ...
 • Rákoci, Žigmund (1607-01-13)
  Rákoci, Žigmund: (1544 Felsövadász, Maďarsko - 5.12.1608 Felsövadász, Maďarsko), sedmohradské knieža. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. V. Martin: Matica slovenská, 1992, s. 30
 • Ňári, Pavol (1603-07-25)
  Ňári, Pavol: (1550 - 1607), barón, veliteľ vojska v boji proti Turkom, člen Bočkajovho dvora v Sedmohradsku, Bočkaiov kniežací poradca
 • Turzo, Stanislav (1605-11-06)
  Turzo, Stanislav: (24.7.1576 Bojnice, Slovensko - 1.5.1625 Piešťany, Slovensko), vojenský veliteľ, stoličný a krajinský hodnostár, zemepán. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. VI. Martin: ...
 • Rimai, Ján (1605)
  Rimai, Ján: (1570 Dolná Strehová , Slovensko - 9. alebo 11.12.1631 Divín, Slovensko), básnik, diplomat. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. V. Martin: Matica slovenská, 1992, s. 92
 • Ilešházi, Štefan (1605)
  Ilešházi, Štefan: (1541 - 5.5.1609 Wien, Rakúsko), krajinský a stoličný hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. IV. Martin: Slovenská národná knižnica, 2010, s. 87
 • Rimai, Ján (1606)
  Rimai, Ján: (1570 Dolná Strehová , Slovensko - 9. alebo 11.12.1631 Divín, Slovensko), básnik, diplomat. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. V. Martin: Matica slovenská, 1992, s. 92

View more