Lipai, Juraj

 

Recent Submissions

 • Vešeléni, František (1664-10-17)
  Vešeléni, František: (1605, resp. 1606 alebo 1607 - 27.3.1667 Banská Bystrica, Slovensko), krajinský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. VI. Martin: Matica slovenská, 1994, s. 271
 • Čáki, František (1665-07-03)
  Čáki, František: (1630 - 17.11.1670 Košice, Slovensko), generál, krajinský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004. Zv. II., s. 92
 • Rákoci, Juraj I. (1637-07-16)
  Rákoci, Juraj I.: (8.6.1593 Szerencs, Maďarsko - 11.10.1648 Alba Iulia, Rumunsko), sedmohradský vojvoda, vodca stavovského povstania. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. V. Martin: ...
 • Baťán, Adam (1656-10-20)
  Baťán, Adam: (1610 - 15.3.1659), kráľovský hlavný stolník, vojenský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/
 • Rottal, János (1664-11-18)
  Rottal, János: V súčasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Čáki, František (1665-07-22)
  Čáki, František: (1630 - 17.11.1670 Košice, Slovensko), generál, krajinský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004. Zv. II., s. 92
 • Rottal, János (1664-09-19)
  Rottal, János: V súčasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Rottal, János (1664-09-12)
  Rottal, János: V súčasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Rottal, János (1664-09-26)
  Rottal, János: V súčasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Rottal, János (1664-09-22)
  Rottal, János: V súčasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Rottal, János (1664-09-05)
  Rottal, János: V súčasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Rottal, János (1664-09-29)
  Rottal, János: V súčasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Vešeléni, František (1664-09-05)
  Vešeléni, František: (1605, resp. 1606 alebo 1607 - 27.3.1667 Banská Bystrica, Slovensko), krajinský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. VI. Martin: Matica slovenská, 1994, s. 271
 • Vešeléni, František (1664-09-19)
  Vešeléni, František: (1605, resp. 1606 alebo 1607 - 27.3.1667 Banská Bystrica, Slovensko), krajinský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. VI. Martin: Matica slovenská, 1994, s. 271
 • Rottal, János (1664-09-08)
  Rottal, János: V súčasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Vešeléni, František (1664-08-07)
  Vešeléni, František: (1605, resp. 1606 alebo 1607 - 27.3.1667 Banská Bystrica, Slovensko), krajinský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. VI. Martin: Matica slovenská, 1994, s. 271
 • Rottal, János (1664-08-29)
  Rottal, János: V súčasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Vešeléni, František (1664-06-16)
  Vešeléni, František: (1605, resp. 1606 alebo 1607 - 27.3.1667 Banská Bystrica, Slovensko), krajinský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. VI. Martin: Matica slovenská, 1994, s. 271
 • Vešeléni, František (1664-07-19)
  Vešeléni, František: (1605, resp. 1606 alebo 1607 - 27.3.1667 Banská Bystrica, Slovensko), krajinský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. VI. Martin: Matica slovenská, 1994, s. 271
 • Vešeléni, František (1664-05-31)
  Vešeléni, František: (1605, resp. 1606 alebo 1607 - 27.3.1667 Banská Bystrica, Slovensko), krajinský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. VI. Martin: Matica slovenská, 1994, s. 271

View more