Oláh, Mikuláš: Recent submissions

 • Brodarić, Stjepan (1531-07-23)
  Brodarić, Stjepan: (okolo 1480 Jerošin - 17.11.1539 Vác, Maďarsko), chorvátsko-maďarský biskup, diplomat, kancelár, humanista. Bližšie biografické údaje dostupné na: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9633
 • Brassicanus, Johann Alexander (1529-05-28)
  Brassicanus, Johann Alexander : (okolo 1500 Cannstatt - 25.11.1539 Bad Wildbad), humanista. Bližšie biografické údaje dostupné na: https://www.newadvent.org/cathen/02744a.htm
 • Pavol (1531-08-01)
  Pavol: sedmohradský barón - v súčasnosti nie sú dostupné iné relevantné biografické údaje
 • Erasmus Rotterdamský (1531-07-25)
  Erasmus Rotterdamský: (28.10.1466 Rotterdam, Holandsko – 12.7.1536 Basel, Švajčiarsko), holandský mysliteľ, filozof, filológ, hlavný predstaviteľ zaalpského humanizmu a renesancie. Bližšie biografické údaje dostupné v: ...
 • Pavol (1531-07-27)
  Pavol: barón - v súčasnosti nie sú dostupné iné relevantné biografické údaje
 • Brodarić, Stjepan (1531-07-15)
  Brodarić, Stjepan: (okolo 1480 Jerošin - 17.11.1539 Vác, Maďarsko), chorvátsko-maďarský biskup, diplomat, kancelár, humanista. Bližšie biografické údaje dostupné na: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9633
 • Ujlaki, František (1530-11-02)
  Ujlaki, František: (1485 – 1555), cirkevný hodnostár, kráľovský úradník, sedmohradský prepošt. Bližšie biografické údaje dostupné v: Lexikon katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: Lúč, 2000, stĺp. 1426; ...
 • Brodarić, Stjepan (1531-07-11)
  Brodarić, Stjepan: (okolo 1480 Jerošin - 17.11.1539 Vác, Maďarsko), chorvátsko-maďarský biskup, diplomat, kancelár, humanista. Bližšie biografické údaje dostupné na: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9633
 • De Schryver, Corneille (1536-10-05)
  De Schryver, Corneille : (1482 Aaist, Holandsko - 19.12.1558 Antverpy, Holandsko), pedagóg, spisovateľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme. Zv. ...
 • Ferdinand I. (1531-07-02)
  Ferdinand I.: (10.3.1503 Alcalá de Henares - 25.7.1564 Wien), český a uhorský kráľ, nemecký cisár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. 2. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004, s. 533-534.
 • Peregi, Albert (1531-07-20)
  Peregi, Albert: (posledná tretina 15. stor. - 8.6.1546 Bratislava), humanista, čanádsky kanonik, péčsky prepošt. Bližšie biografické údaje dostupné na: https://tti.btk.mta.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/tsz/tsz2011-3/3 ...
 • Ujlaki, František (1531-06-05)
  Ujlaki, František: (1485 – 1555), cirkevný hodnostár, kráľovský úradník, sedmohradský prepošt. Bližšie biografické údaje dostupné v: Lexikon katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: Lúč, 2000, stĺp. 1426; ...
 • Szalaházi, Tamás (1531-07-06)
  Szalaházi, Tamás: (okolo 1473 - 10.2.1535), jágerský biskup. Bližšie biografické údaje dostupné v: Magyar életrajzi lexikon. Dostupné na: https://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html
 • Brodarić, Stjepan (1531-07-23)
  Brodarić, Stjepan: (okolo 1480 Jerošin - 17.11.1539 Vác, Maďarsko), chorvátsko-maďarský biskup, diplomat, kancelár, humanista. Bližšie biografické údaje dostupné na: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9633
 • De Schryver, Corneille (1536-10-18)
  De Schryver, Corneille : (1482 Aaist, Holandsko - 19.12.1558 Antverpy, Holandsko), pedagóg, spisovateľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme. Zv. ...
 • Hanocque, Jean (1537-10-13)
  Hanocque, Jean: 15. - 16. stor, francúzsky kníhviazač - v súčasnosti nie sú dostupné iné relevantné biografické údaje
 • Szalaházi, Tamás (1535-03-10)
  Szalaházi, Tamás: (okolo 1473 - 10.2.1535), jágerský biskup. Bližšie biografické údaje dostupné v: Magyar életrajzi lexikon. Dostupné na: https://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html
 • Brodarić, Stjepan (1536-03-30)
  Brodarić, Stjepan: (okolo 1480 Jerošin - 17.11.1539 Vác, Maďarsko), chorvátsko-maďarský biskup, diplomat, kancelár, humanista. Bližšie biografické údaje dostupné na: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9633
 • priateľ (1538-05-20)
  priateľ: -
 • Cranevelt, Frans van (1535-08)
  Cranevelt, Frans van : (1486 – 1564), holandský humanista, právnik, radca Karola V. Bližšie biografické údaje dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Frans_van_Cranevelt; tiež: https://data.cerl.org/thesaurus/cnp00405478

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account