DSpace Repository

Pázmáň, Peter

Pázmáň, Peter

 

Recent Submissions

 • Barberini, Francesco (1632-05-07)
  Barberini, Francesco: (23.9.1597 Florence - 10.12.1679 Roma), kardinál. Bližšie biografické údaje dostupné na: http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bbarbfs.html
 • neidentifikovaný (1628-03-04)
  neidentifikovaný:
 • Telegdy, Anna (1633-12-06)
  Telegdy, Anna: mecénka, manželka Štefana Ňáriho - bližšie biografické údaje dostupné na: https://www.academia.edu/19239840/Telegdy_Anna
 • Trauttsmansdorf, Maximilian; Leonhard Helfried von Meggau (1627-08-26)
  Trauttsmansdorf, Maximilian; Leonhard Helfried von Meggau: Leonhard Helfried von Meggau - (1577 Kreuzen - 23.4.1644 Greinburg), bol rakúský šľachtic, štátnik a dvoran. Bližšie biografické údaje dostupné v: KNOZ, Tomáš: ...
 • Baťán, Adam (1636-05-11)
  Baťán, Adam: (1610 - 15.3.1659), kráľovský hlavný stolník, vojenský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/
 • biskupskí pomocníci (1632-08-14)
  biskupskí pomocníci:
 • Telegdy, Anna (1625-06-09)
  Telegdy, Anna: mecénka, manželka Štefana Ňáriho - bližšie biografické údaje dostupné na: https://www.academia.edu/19239840/Telegdy_Anna
 • Ferdinand II. (1620-11-06)
  Ferdinand II.: (9.7.1578 Graz - 15.2.1637 Wien), český a uhorský kráľ, rímsko-nemecký cisár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. II. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004, s. 534-535.
 • Betlen, Gabriel (1622-03-04)
  Betlen, Gabriel: (1580 Marosillye, Rumunsko - 15.11.1629 Alba Iulia, Rumunsko), ríšske a sedmohradské knieža, vodca protihabsburského stavovského povstania. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. ...
 • Ivankovich, Jakab (1619-08-30)
  Ivankovich, Jakab: vikár paulínov v Tall - v súčasnosti nie sú dostupné iné relevantné biografické údaje
 • klérus (1629-08-04)
  klérus:
 • Baťán, Adam (1635-11-19)
  Baťán, Adam: (1610 - 15.3.1659), kráľovský hlavný stolník, vojenský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/
 • Baťán, Adam (1634-07-07)
  Baťán, Adam: (1610 - 15.3.1659), kráľovský hlavný stolník, vojenský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/
 • biskupi (1633-01-28)
  biskupi: -
 • Ferdinand III. (1635-04-10)
  Ferdinand III.: (13.7.1608 Graz - 2.4.1657 Wien), český a uhorský kráľ, rímsko-nemecký cisár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. II. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004, s. 535
 • Baťán, František (1625-06-28)
  Baťán, František: (1573 Stadtschlaining - 13.9.1625 Stadtschlaining), stoličný a vojenský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné na: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html
 • Baťán, Adam (1636-03-05)
  Baťán, Adam: (1610 - 15.3.1659), kráľovský hlavný stolník, vojenský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/
 • Baťán, František (1621-07-13)
  Baťán, František: (1573 Stadtschlaining - 13.9.1625 Stadtschlaining), stoličný a vojenský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné na: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html
 • Baťán, Adam (1635-09-01)
  Baťán, Adam: (1610 - 15.3.1659), kráľovský hlavný stolník, vojenský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/
 • jágerská kapitula (1633-03-10)
  jágerská kapitula: -

View more