Bel, Matej

 

Recent Submissions

 • Kolinovič, Gabriel (1738-12-30)
  Kolinovič, Gabriel: (24.3.1698 Šenkvice, Slovensko - 24.12.1770 Šenkvice, Slovensko), historik, biograf, úradník. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. V. Martin: Slovenská národná knižnica, ...
 • Klement, Martin (1704-12-03)
  Klement, Martin: (? - ?), mestský notár v Banskej Bystrici, jeho dcéra Anna Katarína sa roku 1706 vydala za syna prísediaceho Veľkohontianskej stolice G. U. Heinricha; k tejto svadbe Matej Bel zložil a v Halle vydal ...
 • Klement, Martin (1704-10)
  Klement, Martin: (? - ?), mestský notár v Banskej Bystrici, jeho dcéra Anna Katarína sa roku 1706 vydala za syna prísediaceho Veľkohontianskej stolice G. U. Heinricha; k tejto svadbe Matej Bel zložil a v Halle vydal ...
 • Klement, Martin (1704-10-25)
  Klement, Martin: (? - ?), mestský notár v Banskej Bystrici, jeho dcéra Anna Katarína sa roku 1706 vydala za syna prísediaceho Veľkohontianskej stolice G. U. Heinricha; k tejto svadbe Matej Bel zložil a v Halle vydal ...
 • neidentifikovaný (1737-01-06)
  neidentifikovaný: -
 • Hajnóci, Daniel (1723-11-08)
  Hajnóci, Daniel : (9.4.1690 Považská Bystrica, Slovensko - 26.2.1747 Sopron, Maďarsko), náboženský spisovateľ, učiteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. III. Martin: Slovenská národná ...
 • Radvanský, Ladislav (1728-02-18)
  Radvanský, Ladislav : (18.12.1701 Banská Bystrica, Slovensko - 1758 Banská Bystrica, Slovensko), historik, feudálny zemepán. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. V. Martin: Matica ...
 • Uhorská dvorská kancelária (1733-02-16)
  Uhorská dvorská kancelária : -
 • Erdödy, Juraj Leopold (1730-03-23)
  Erdödy, Juraj Leopold : (1681 - 4.5.1759), krajinský hodnostár, veľkostatkár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004. Zv. II., s. 442
 • Radvanský, Ladislav (1723-10-14)
  Radvanský, Ladislav : (18.12.1701 Banská Bystrica, Slovensko - 1758 Banská Bystrica, Slovensko), historik, feudálny zemepán. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. V. Martin: Matica ...
 • Rádai, Pavol (1728-01-29)
  Rádai, Pavol : (2.7.1677 Lučenec, Slovensko - 20.5.1733 Pécel, Maďarsko), kurucký diplomat, publicista. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. V. Martin: Matica slovenská, 1992, s. 15
 • Hajnóci, Daniel (1733-02-24)
  Hajnóci, Daniel: (9.4.1690 Považská Bystrica, Slovensko - 26.2.1747 Sopron, Maďarsko), náboženský spisovateľ, učiteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. III. Martin: Slovenská národná ...
 • Hajnóci, Daniel (1732-02-26)
  Hajnóci, Daniel: (9.4.1690 Považská Bystrica, Slovensko - 26.2.1747 Sopron, Maďarsko), náboženský spisovateľ, učiteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. III. Martin: Slovenská národná ...
 • Uhorská dvorská kancelária (1729-04-25)
  Uhorská dvorská kancelária: -
 • Hajnóci, Daniel (1732-02-28)
  Hajnóci, Daniel: (9.4.1690 Považská Bystrica, Slovensko - 26.2.1747 Sopron, Maďarsko), náboženský spisovateľ, učiteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. III. Martin: Slovenská národná ...
 • Hajnóci, Daniel (1732-03-13)
  Hajnóci, Daniel: (9.4.1690 Považská Bystrica, Slovensko - 26.2.1747 Sopron, Maďarsko), náboženský spisovateľ, učiteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. III. Martin: Slovenská národná ...
 • Hajnóci, Daniel (1731-11-24)
  Hajnóci, Daniel: (9.4.1690 Považská Bystrica, Slovensko - 26.2.1747 Sopron, Maďarsko), náboženský spisovateľ, učiteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. III. Martin: Slovenská národná ...
 • Kuffstein, ... (1737-01-30)
  Kuffstein, ...: gróf, radca pôsobiaci na dvore Karola VI. - v súčasnosti nie sú dostupné iné relevantné biografické údaje
 • Sékeli, Samuel (1731-12-30)
  Sékeli, Samuel: (3.4.1704 Huncovce, Slovensko - 31.1.1779 Prešov, Slovensko), dôstojník. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. V. Martin: Matica slovenská, 1992, s. 195
 • Dobay, László (1725-02)
  Dobay, László : (? - 1726) novohradský podžupan - v súčasnosti nie sú dostupné iné relevantné biografické údaje

View more