DSpace Repository

Horányi, Alexius

Horányi, Alexius

 

Recent Submissions

 • Teleki, János (1768-12-02)
  Teleki, János: V súčasnosti nie sú dostupné relevantné biografické údaje
 • Weszprémi, István (1776-05-29)
  Weszprémi, István: (13.8.1723 Veszprém, Maďarsko - 13.3.1799 Debrecen, Maďarsko), lekár. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html
 • Kornides, Daniel (1771-10-25)
  Kornides, Daniel: (1.7.1732 Liptovský Mikuláš, Slovensko - 4.10.1787 Pest, Maďarsko), historik, univerzitný profesor. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. V. Martin: Slovenská národná ...
 • Pray, Juraj (1769-12-04)
  Pray, Juraj: (11.6.1723 Nové Zámky, Slovensko - 23.9.1801 Pest, Maďarsko), historik, knihovník, vysokoškolský učiteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. IV. Martin: Slovenská národná ...
 • Weszprémi, István (1775-05-08)
  Weszprémi, István: (13.8.1723 Veszprém, Maďarsko - 13.3.1799 Debrecen, Maďarsko), lekár. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html
 • Kollarics, Joakim (1769-12)
  Kollarics, Joakim: (1720, Pereszteg, Maďarsko - 1778), paulín, odborník v oblasti cirkevného práva, prekladateľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: ...
 • Kornides, Daniel (1769-12-09)
  Kornides, Daniel: (1.7.1732 Liptovský Mikuláš, Slovensko - 4.10.1787 Pest, Maďarsko), historik, univerzitný profesor. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. V. Martin: Slovenská národná ...
 • Kaprinai, Štefan (1769-12-13)
  Kaprinai, Štefan: (14.9.1714 Nové Zámky, Slovensko - 26.12.1785 Trnava, Slovensko), historik, náboženský spisovateľ, učiteľ, jezuita. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. IV. Martin: ...
 • Weszprémi, István (1773-01-19)
  Weszprémi, István: (13.8.1723 Veszprém, Maďarsko - 13.3.1799 Debrecen, Maďarsko), lekár. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html
 • Kornides, Daniel (1771-12-21)
  Kornides, Daniel: (1.7.1732 Liptovský Mikuláš, Slovensko - 4.10.1787 Pest, Maďarsko), historik, univerzitný profesor. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Zv. V. Martin: Slovenská národná ...
 • Weszprémi, István (1788-10-10)
  Weszprémi, István: (13.8.1723 Veszprém, Maďarsko - 13.3.1799 Debrecen, Maďarsko), lekár. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html
 • Weszprémi, István (1773-03-27)
  Weszprémi, István: (13.8.1723 Veszprém, Maďarsko - 13.3.1799 Debrecen, Maďarsko), lekár. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html
 • Weszprémi, István (1773-01-19)
  Weszprémi, István: (13.8.1723 Veszprém, Maďarsko - 13.3.1799 Debrecen, Maďarsko), lekár. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html
 • Weszprémi, István (1769-12-17)
  Weszprémi, István: (13.8.1723 Veszprém, Maďarsko - 13.3.1799 Debrecen, Maďarsko), lekár. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html
 • Weszprémi, István (1775-03-26)
  Weszprémi, István: (13.8.1723 Veszprém, Maďarsko - 13.3.1799 Debrecen, Maďarsko), lekár. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html
 • Blaho, Vincent (1768-12)
  Blaho, Vincent: (18. stor.), náboženský spisovateľ, františkán. Bližšie biografické údaje dostupné v: Biografický lexikón Slovenska. Martin: Slovenská národná knižnica, 2002. Zv. I., s. 441