DSpace Repository

Rákoci, František II.

Rákoci, František II.

 

Recent Submissions

 • Séčéni, Pavol (1706-05-30)
  Séčéni, Pavol: (28.7.1645 Gyöngyös, Maďarsko - 22.5.1710 Sopron, Maďarsko), vysokoškolský učiteľ, cirkevný hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. 5. Martin: Matica slovenská, ...
 • Séčéni, Pavol (1704-02-29)
  Séčéni, Pavol: (28.7.1645 Gyöngyös, Maďarsko - 22.5.1710 Sopron, Maďarsko), vysokoškolský učiteľ, cirkevný hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. 5. Martin: Matica slovenská, ...
 • Séčéni, Pavol (1706-05-06)
  Séčéni, Pavol: (28.7.1645 Gyöngyös, Maďarsko - 22.5.1710 Sopron, Maďarsko), vysokoškolský učiteľ, cirkevný hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. 5. Martin: Matica slovenská, ...
 • Séčéni, Pavol (1704-02-05)
  Séčéni, Pavol: (28.7.1645 Gyöngyös, Maďarsko - 22.5.1710 Sopron, Maďarsko), vysokoškolský učiteľ, cirkevný hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. 5. Martin: Matica slovenská, ...
 • Séčéni, Pavol (1704-05-19)
  Séčéni, Pavol: (28.7.1645 Gyöngyös, Maďarsko - 22.5.1710 Sopron, Maďarsko), vysokoškolský učiteľ, cirkevný hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. 5. Martin: Matica slovenská, ...
 • Séčéni, Pavol (1704-07-24)
  Séčéni, Pavol: (28.7.1645 Gyöngyös, Maďarsko - 22.5.1710 Sopron, Maďarsko), vysokoškolský učiteľ, cirkevný hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. 5. Martin: Matica slovenská, ...
 • Séčéni, Pavol (1704-04-27)
  Séčéni, Pavol: (28.7.1645 Gyöngyös, Maďarsko - 22.5.1710 Sopron, Maďarsko), vysokoškolský učiteľ, cirkevný hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. 5. Martin: Matica slovenská, ...
 • Fierville d’Hérissy (1711-06-18)
  Fierville d’Hérissy: rytier, Rákociho vyslanec - v súčasnosti nie sú dostupné iné relevantné biografické údaje
 • Tököli, Imrich (1686-05-05)
  Tököli, Imrich: (25.9.1657 Kežmarok, Slovensko - 13.9.1705 Izmit, Turecko), sedmohradské a uhorské knieža, vodca protihabsburského stavovského povstania. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. ...
 • Séčéni, Pavol (1705-08-17)
  Séčéni, Pavol: (28.7.1645 Gyöngyös, Maďarsko - 22.5.1710 Sopron, Maďarsko), vysokoškolský učiteľ, cirkevný hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. 5. Martin: Matica slovenská, ...
 • Gualterio, Filippo Antonio (1717-01-30)
  Gualterio, Filippo Antonio: (24.3.1660 Fermo -1728), kardinál, pápežský nuncius. Bližšie biografické údaje dostupné na: http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bgualte.html
 • Sennyei, István (1711-05-10)
  Sennyei, István: (polovica 17. stor. - okolo 1725), kurucký generál, senátor, kancelár. Bližšie biografické údaje dostupné na: Heckenast, Gusztáv. Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? Budapest, 2005.
 • Sieniawsky Lubomirska, Ilona Erzsébet (1712-07-13)
  Sieniawsky Lubomirska, Ilona Erzsébet: (? - 1729), kňažná, manželka palatína a hajtmana Adama Sieniawskyho (1666-1726), príbuzná a priateľka rodiny Rákociovcov - v súčasnosti nie sú dostupné iné relevantné biografické údaje
 • Sieniawsky Lubomirska, Ilona Erzsébet (1727-09-16)
  Sieniawsky Lubomirska, Ilona Erzsébet: (? - 1729), kňažná, manželka palatína a hajtmana Adama Sieniawskyho (1666-1726), príbuzná a priateľka rodiny Rákociovcov - v súčasnosti nie sú dostupné iné relevantné biografické údaje
 • Szentiványi, János (1711-05-17)
  Szentiványi, János: mukačevský provizor spišskej komory, neskôr vojenský hodnostár - v súčasnosti nie sú dostupné iné relevantné biografické údaje
 • Vay, Ádám (1711-12-11)
  Vay, Ádám: (14.5.1657 Vaja, Maďarsko - 31.1.1719 Gdańsk, Poľsko), vojenský hodnostár. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/
 • Károlyi, Sándor (1711-04-19)
  Károlyi, Sándor: (2.7.1669 Carei, Rumunsko - 8.9.1743 hrad Ardud, Rumunsko), vojenský veliteľ. Bližšie biografické údaje dostupné v: SZINNYEI, József. Magyar írók élete és munkái. Dostupné na: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/
 • Besenval, Jean-Victor de (1711-11-24)
  Besenval, Jean-Victor de: (1671 Solothum - 11.3.1736), diplomat. Bližšie biografické údaje dostupné v: Historia Dyplomacji Polskiej. Zv. II.: 1572-1795. Warszawa: PWN, 1982, s. 433-434.
 • Louise Élisabeth de Bourbon (1723-01-22)
  Louise Élisabeth de Bourbon: (22.11.1693 Versailles - 27.5.1775 Paris). Bližšie biografické údaje dostupné na: http://enviedhistoire.canalblog.com/albums/princesses_de_conde__petites_filles_de_louis_xiv/photos/5407874-lo ...
 • Rádai, Pavol (1711-04-18)
  Rádai, Pavol: (2.7.1677 Lučenec, Slovensko - 20.5.1733 Pécel, Maďarsko), kurucký diplomat, publicista. Bližšie biografické údaje dostupné v: Slovenský biografický slovník. Zv. V. Martin: Matica slovenská, 1992, s. 15

View more